Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 Drukuj Email
środa, 08 stycznia 2020 14:11

Gmina Suchy Dąb w 2020 r. zamierza realizować ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020.

Celem programu jest:

- wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;

- możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;

- ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizacji prawa do niezależnego życia;

- przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), a także usługi, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" oraz "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych".

 

Program adresowany jest:

do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

W 2020 roku limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

  1. Uczestnik Programu za usługi nie ponosi odpłatności.

  2. Z uwagi na pilotażową formę programu możliwości dotyczące ilości osób objętych wsparciem w 2020 r. są ograniczone otrzymanym dofinansowaniem.

  3. Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie.

  4. Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17A, nr. tel. 58 682 86 82 lub na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2019-2020.

  5. Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 r. należy składać w siedzibie Ośrodka do dnia 25 stycznia 2020 r.

 

Kierownik GOPS

Mirosława Dombrowska

Suchy Dąb, dnia 08.01.2020 r.

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny